GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Przy dużych inwestycjach geodeta tworzy od początku budowy, a w trybie projektuj i buduj już na etapie wykonywania map.
Następnie wykonuje się tyczenia i pomiary kontrolne obiektów budowlanych jak i ich części.
Jest to wymagane gdy  dokładność usytuowania elementów bez  pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.
Czynności tyczenia wykonuje się jeśli są one przewidziane w projekcie budowlanym, z zapewnieniem odpowiedniej precyzji montażu.
Obecność geodety jest istotna od samego początku robót ziemnych skończywszy na pomiarze pionowości zmontowanych słupów i konstrukcji.
Po zakończonej inwestycji sporządzana jest odpowiednia dokumentacja zawierająca opracowane wyniki pomiarów a także geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Do każdej dużej inwestycji podchodzimy indywidualnie, ustalamy z klientem jego oczekiwania, obecność zespołu geodezyjnego na terenie budowy, ilość wyjazdów w teren, określamy wymagane dokładności oraz czas przy realizacji obiektu budowlanego.