GLOBUS S.C.
Usługi Geodezyjne

Aktualizacji zmian danych zawartych w operacie ewidencji gruntów dokonuje się na wniosek właściciela nieruchomości.
Zmiana taka może dotyczyć między innymi rodzajów użytków w obrębie działki czy też wielkości powierzchni zaliczanej do poszczególnych użytków.
Obecnie wykonujemy aktualizacje ewidencji gruntów głównie przy pomiarze budynków.
Również dla banku udzielającego kredytu hipotecznego istotnymi są nie tylko przeznaczenie działki w miejscowym planie lecz także dane zawarte w ewidencji gruntów.

Schemat:
1. zlecenie wykonania zmian w ewidencji gruntów
2. zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
3. uzgodnienie materiałów dla pracy geodezyjnej
4. pomiar na gruncie
5. opracowanie wyników pomiarów i sporządzenie operatu technicznego
6. sporządzenie map, wykazów do zmian w ewidencji gruntów
7. weryfikacja operatu technicznego w PODGiK
8. uzyskanie niezbędnych podpisów i uwierzytelnienie map
9. kontakt z klientem w celu odbioru gotowego produktu
10. wprowadzenie zmian danych w Ewidencji Gruntów